De algemene voorwaarden van verkoop

Filtrer

   ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


   19 90 is een merk van het bedrijf JIMBOREL.LTD, een particuliere vennootschap met aandelen van 8730euros. Het hoofdkantoor is gevestigd in Maison Navitas (JIMBOREL.LTD), Robinson Road, Floréal, Mauritius. Om ons telefonisch te bereiken, kunt u bellen 06-79-85-01-16 of 06-19-06-22.

   JIMBOREL.LTD heeft reeds een vergunning gekregen krachtens Afdeling 1 van de Financial Services Act onder de in de opmerkingen vermelde voorwaarden. De vergunning verleend aan JIMBOREL.LTD verklaart dat de onderneming buiten Mauritius opereert op grond van Deel X van de Financial Services Act. Deze licentie is geen toestemming, toestemming of toestemming (beschrijving).

   Verantwoordelijk voor publicatie:JIMBOREL.LTD

   klantenservice:
   Om contact met ons op te nemen:
   * Neem contact met ons op via de website www.ninety90officiel.com
   * Per telefoon: 06-79-85-01-16 of 06-19-06-22
   * Per post: NAVITAS HOUSE (JIMBOREL.LTD), chemin Robinson, Floréal, Maurice Tél: + 230 605 1700
   Openingstijden van de klantenservice: maandag t / m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

   Algemeenheid:

   De Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen JIMBOREL.LTD en haar klant.
   Dienovereenkomstig, in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden, die u kunt printen en houden. JIMBOREL.LTD behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling aan te passen of aan te passen.
   Bestellingen kunnen niet door een natuurlijke of rechtspersoon worden geplaatst.
   De koper wordt in dit document aangeduid met de term "u".

   Aanvaarding van de GTC:
   Voorwaarden aangegeven voor het plaatsen van uw bestelling. De validatie van uw bestelling is daarom geldig voor de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

   Controlemiddelen:
   Pas na na een account

   Prijs:
   De verkoopprijzen van de ter plaatse in de handel gebrachte producten www.ninety90officiel.comzijn uitgedrukt in EURO ' s, exclusief belastingen (HT) en alle belastingen inbegrepen (TTC), netten van eventuele korting en eventuele korting en deelname in verwerkingskosten . en verzending. De verzendkosten van uw bestelling zullen worden geïdentificeerd vóór de validatie van de bestelling.
   Online bestelde artikelen worden in rekening gebracht tegen de huidige prijs.
   In de prijzen wordt rekening gehouden met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Alle rechten voorbehouden.

   Voorraden en beschikbare hoeveelheden:
   Beschikbare voorraadinformatie en voorraden zijn ter informatie, ze zijn als contract. Een item uit voorraad kan niet besteld worden.
   In geval van onbeschikbaarheid van een product, kunnen wij u voorzien van een vervangende item.

   Betaling:
   - Met creditcard:
   O American Express
   visum
   O MasterCard

   - Via PayPal account

   - Per PeachPayments

   - Door 2checkkout


   Betalingstermijn: voor alle
   typevanverordening op dete bestellen. Een bestelling kan niet worden gevalideerd of verzonden zonder betaling.

   Leverings-en levertijd:

   De bestelde producten worden geleverd met een bestelling, op voorwaarde dat deze is opgenomen in de gewaarmerkte leveringsgebieden, zoals aangegeven in de aanbieding van de verkoop.

   In geval van fout of verzuim van de klant in de leveringsmededeling, het bedrijf JIMBOREL.


   19 90 Official verbindt zich ertoe de producten binnen drie tot vier weken na ontvangst van de betaling te leveren.

   In geval van overschrijding van de levertijd, niet gerechtvaardigd door een geval van overmacht, heeft de klant het recht om de beëindiging van het verkoopcontract te verzoeken en de terugbetaling van de betaalde bedragen binnen een termijn van veertien (14) dagen te verkrijgen.

   De aannames van het retourneren van pakketten door de vervoerder zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

   Controle van de verpakkingen op het tijdstip van levering :
   De toestand van de goederen en het aantal colli worden bij vertrek van de leverancier gecontroleerd.

   Bij het leveren van uw bestelling raden wij aan om in aanwezigheid van de leverancier te controleren :
   - dat het aantal colli overeenkomt met de leveringsbon of factuur,
   - de toestand van de uitrusting door het openen van de pakketten voor de bestuurder, zelfs als de pakketten niet beschadigd lijken.

   Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het aan de geadresseerde is om voorbehouden te formuleren in geval van schade, verlies of vermissing.
   Reserveringen moeten specifiek zijn en de aard en omvang van de schade omvatten (bv. gescheurde stof, ontbrekende x referenties...) en de hoeveelheid voor elke ontbrekende of beschadigde referentie.
   Reserveringen moeten worden gemeld :
   - eerst op het ontvangstbewijs dat aan de bestuurder van de vrachtwagen is gegeven.,
   - vervolgens per aangetekende brief met AR gericht aan de vervoerder, waarin deze reserveringen worden bevestigd, uiterlijk 3 dagen na ontvangst van het pakket.
   Deze 2 maatregelen zijn noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de aansprakelijkheid van de vervoerder.
   Anders wordt de apparatuur geacht in goede staat te zijn geleverd en is er geen beroep op de vervoerder mogelijk.
   Pas op! De" subject to uitpakken or damage " formule is van geen waarde en zal niet toestaan dat u wordt gecompenseerd.
   Daarom kunnen we u maar al te veel aanraden om waakzaam te zijn op het moment van levering.

   Als u vragen heeft over de procedures in verband met een probleem als gevolg van het vervoer van uw goederen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

   Zorgen :
   * Wettelijke garantie van overeenstemming :
   Overeenkomstig de artikelen L. 211-1 en volgende. van de Consumentencode is de wettelijke garantie van conformiteit van toepassing op het geleverde product en gaat ervan uit dat u de non-conformiteit vindt.
   Het product wordt als niet-conform beschouwd,
   - Als het niet overeenkomt :
   - Voor het gebruik dat normaal mag worden verwacht,
   - De beschrijving van de verkoper.
   - Indien hij niet over de door de verkoper aangekondigde kwaliteiten beschikt.
   In dit geval kunt u contact opnemen met NINETY90 en vragen: vervanging of reparatie van het product zonder kosten afhankelijk van wat mogelijk en redelijk is.

   Om de wettelijke garantie van conformiteit uit te voeren, gelieve vooraf contact op te nemen met de klantenservice op ninety90officie@gmail.com.

   * Wettelijke garantie voor verborgen gebreken of gebreken :
   Overeenkomstig de artikelen 1641 tot en met 1648 van het Burgerlijk Wetboek komt u in aanmerking voor elke aankoop van het product op www.ninety90officiel.com wettelijke garantie voor verborgen gebreken of gebreken gedurende een periode van 2 jaar.
   Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet aan vier voorwaarden worden voldaan. :
   - Het gebrek of gebrek dat het product aantast ernstig is ; het voorkomt dat u er normaal gebruik van maakt of vermindert de verwachte eigenschappen,
   - Het gebrek of gebrek moet worden verborgen, wat betekent dat op het moment van aankoop u niet gemakkelijk kon detecteren na de basis controles van het gebruik,
   - Het gebrek of gebrek bestond vóór de aankoop, zelfs indien het later plaatsvond ; het mag niet het gevolg zijn van onjuist gebruik van het produkt,
   - U moet handelen binnen twee jaar na de dag dat u het gebrek of gebrek ontdekte om aanspraak te maken op de garantie.

   Om de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en gebreken af te dwingen, kunt u vooraf contact opnemen met de klantenservice van 19 90.

   Herroepingsrecht :
   Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen door beroepsbeoefenaren (natuurlijke of rechtspersoon). Dit recht geldt alleen voor personen, natuurlijke personen die kopen voor hun persoonlijke behoeften of die van hun gezin.

   Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Om dit te doen, moet u ons om het terugnameformulier vragen, het invullen en per e-mail naar onze klantenservice sturen op het volgende adres : ninety90officiel@gmail.com
   Wanneer de termijn van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerste volgende werkdag.
   U hoeft uw verzoek niet te verantwoorden en betaalt geen boetes, behalve voor de retourkosten die op uw kosten blijven.

   Als gevolg daarvan moeten de producten binnen 14 dagen na verzending van uw ophoudformulier, in hun oorspronkelijke staat en verpakking, worden geretourneerd (accessoires, secundaire verpakking, etiketten...), en vergezeld gaan van een kopie van de factuur voor een geoptimaliseerd beheer.

   Terugbetaling :
   Terugbetalingen in geval van uitoefening van het herroepingsrecht of wettelijke garanties worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na de datum van uitoefening van het recht gedaan. De terugbetaling geschiedt door overschrijving naar de kaart waarmee de klant zijn bestelling heeft gedaan.

   VAS-return-Exchange:
   Voor een retour-of uitwisselingsverzoek dient u contact op te nemen met de klantenservice op ninety90officiel@gmail.com binnen 10 dagen na ontvangst van de verpakking. Dit zal je de stap geven om te volgen.

   Als de terugkeer is te wijten aan een fout van uw kant de retour verzendkosten zijn op uw kosten.
   Als de terugkeer plaatsvindt als gevolg van een fout van 19 90, zullen de kosten van de terugzending worden gedragen door 19 90.

   Verantwoordelijkheid :
   19 90 kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging of niet-uitvoering van het contract, als gevolg van overmacht en met name in geval van volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten, vervoerders en rampen veroorzaakt door overstromingen of brand. Met betrekking tot de producten gekocht om te voldoen aan professionele behoeften,

   19 90 is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade als gevolg van deze schade, verlies van exploitatie, verlies van winst, schade of kosten die kunnen ontstaan.
   De afbeeldingen of foto ' s bij de presentatie van de producten zijn niet van contractuele aard.

   19 90 kon niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade als gevolg van mogelijke storingen van het internetnetwerk, zoals een breuk in de continuïteit van de Dienst, de aanwezigheid van computervirussen of externe indringers.
   Onze website kan u hyperlinks naar andere sites aanbieden. Wij zijn niet gebonden aan enige andere site waartoe u toegang heeft en kunnen daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de werking en de toegang tot dergelijke sites.

   Intellectuele eigendom :
   Alle vermeldingen, publicaties, foto ' s op www.ninety90officiel.com worden beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendom. Zij zijn gereserveerd voor privé-gebruik en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gedownload, tenzij uitdrukkelijk en vooraf toestemming van 19 90.
   Elke andere exploitatie zou een inbreuk vormen die strafbaar is onder de voorwaarden van de Industrial Property Code.

   Bescherming van persoonsgegevens :

   JIMBOREL company.LTD maakt zich zorgen over de bescherming van persoonsgegevens. Zij zet zich in voor een optimale bescherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet op informatietechnologie en vrijheden.

   Ontvangers van de gegevens :
   De op de site 19 90 verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het bedrijf JIMBOREL.LTD.

   Uw rechten in het kader van de IT-wet en-vrijheden :
   Overeenkomstig de wet op gegevensverwerking en vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004, heeft u het recht op toegang tot en rectificatie en oppositie tegen uw persoonsgegevens. Schrijf ons gewoon per post bij NAVITAS HOUSE (JIMBOREL.LTD)-Robinson Road-Floreal-MAURICE, met uw naam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie. In overeenstemming met de huidige regelgeving moet uw aanvraag worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsdocument met uw handtekening en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gezonden. Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord.

   Bankgegevens :
   De veiligheid van uw betalingen is de kern van onze zorgen.
   Daarom kozen we voor de MCB PeachPayment module voor onze online betaal oplossing, 2Checkout en Paypal.
   JIMBOREL.LTD heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie over de betaalmiddelen. Daarom worden uw bankgegevens voor elke bestelling gevraagd.

   Bewijs van de transactie :
   Computergegevens, opgeslagen in de computersystemen van het bedrijf JIMBOREL.LTD, onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en-facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die kan worden overgelegd als bewijs van dezelfde strekking als die welke aan een origineel in de zin van een op een wijze ondertekend schriftelijk document wordt verleend. handschriftherkenning.

   Toepasselijk recht en bevoegdheid :

   De Algemene Verkoopvoorwaarden zullen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. In geval van een geschil zal een mogelijke oplossing worden gezocht voordat een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.
   Lhypothese waarin de Algemene Verkoopvoorwaarden bij een rechterlijke beslissing nietig werden verklaard of waartegen geen bezwaar werd gemaakt, bleven de overige bepalingen van kracht.


   0 items

   0 items

   Aucun produit ne correspond à votre recherche.